Грамоты

Грамата за бальшавіцкія тэмпы аб узнагародзе Юркевіча Івана Данілавіча ганаровым званнем лепшага ўдарніка, актыўнага будаўніка сацыялізму, выдадзеная ў дзень 15-цігоддзя Кастрычніцкай рэвалюцыі 7 лістапада 1932 года.

Дырэкцыя бюро Парткаляктыву КПБ, Мясцком, Прафком і Секцыя навуковых работ БЛТУ узнагароджвае таварыша Юркевіча Івана Данілавіча асістэнта Беларускага Лесатэхнічнага Інстытуту ганаровым званьнем Лепшага ўдарніка, актыўнага будаўніка соцыялізму. Тав.Юркевіч І.Д. праявіў сябе ў соцспаборніцтве, паказаў выключна высокія тэмпы ў выкананьні і перавыкананьні прамфінпляну па наступных паказальніках за вучэбна-вытворчую і грамацкую працу па бел. Лесатэхн. Інстытуту. 7 лістапада 1932 года. (арфаграфія і пунктуацыя захаваны)


Грамота Президиума Верховного Совета СССР о награждении учебного заведения орденом «Знак Почета»


Почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь